4 Die hun tong scherpen als een zwaard, een bitter woord aanleggen als hun pijl;