8 Die het bruisen der zeeen stilt, het bruisen harer golven, en het rumoer der volken.