7 Die de bergen vastzet door Zijn kracht, omgord zijnde met macht.