2 Psalmzingt de eer Zijns Naams; geeft eer Zijn lof.