4 De ganse aarde aanbidde U, en psalmzinge U; zij psalmzinge Uw Naam. Sela.