1 Een lied, een psalm, voor den opperzangmeester. Juicht Gode, gij ganse aarde!