30 Om Uws tempels wil te Jeruzalem, zullen U de koningen geschenk toebrengen.