9 Ik ben mijn broederen vreemd geworden, en onbekend aan mijner moeders kinderen.