2 Haast U, o God, om mij te verlossen, o HEERE, tot mijn hulp.