4 Laat hen terugkeren tot loon hunner beschaming, die daar zeggen: Ha, ha!