7 Ik ben velen als een wonder geweest; doch Gij zijt mijn sterke Toevlucht.