8 Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof, den gansen dag met Uw heerlijkheid.