22 Toen was ik onvernuftig, en wist niets; ik was een groot beest bij U.