24 Gij zult mij leiden door Uw raad; en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen.