10 Als God opstond ten oordeel, om alle zachtmoedigen der aarde te verlossen. Sela.