10 Zij hielden Gods verbond niet, en weigerden te wandelen in Zijn wet.