11 En zij vergaten Zijn daden, en Zijn wonderen, die Hij hun had doen zien.