12 Voor hun vaderen had Hij wonder gedaan, in Egypteland, in het veld van Zoan.