18 En zij verzochten God in hun hart, begerende spijs naar hun lust.