19 En zij spraken tegen God, zij zeiden: Zou God een tafel kunnen toerichten in de woestijn?