16 Want Hij bracht stromen voort uit de steenrots, en deed de wateren afdalen als rivieren.