23 Daar Hij den wolken van boven gebood, en de deuren des hemels opende;