24 En regende op hen het Man om te eten, en gaf hun hemels koren.