25 Een iegelijk at het brood der Machtigen; Hij zond hun teerkost tot verzadiging.