44 En hun vloeden in bloed veranderde, en hun stromen, opdat zij niet zouden drinken.