42 Zij dachten niet aan Zijn hand, aan den dag, toen Hij hen van den wederpartijder verloste;