51 En Hij sloeg al het eerstgeborene in Egypte, het beginsel der krachten in de tenten van Cham.