52 En Hij voerde Zijn volk als schapen, en leidde hen, als een kudde, in de woestijn.