67 Doch Hij verwierp de tent van Jozef, en den stam van Efraim verkoos Hij niet.