11 De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest, en zijn ranken waren als cederbomen Gods.