12 Hij schoot zijn ranken uit tot aan de zee, en zijn scheuten tot aan de rivier.