14 Het zwijn uit het woud heeft hem uitgewroet, en het wild des velds heeft hem afgeweid.