17 Hij is met vuur verbrand; hij is afgehouwen; zij komen om van het schelden Uws aangezichts.