7 Gij hebt ons onzen naburen tot een twist gesteld, en onze vijanden spotten onder zich.