6 Gij spijst hen met tranenbrood, en drenkt hen met tranen uit een drieling.