5 O HEERE, God der heirscharen! hoe lang zult Gij roken tegen het gebed Uws volks?