10 Er zal onder u geen uitlands god wezen, en gij zult u voor geen vreemden god nederbuigen.