12 Maar Mijn volk heeft Mijn stem niet gehoord; en Israel heeft Mijner niet gewild.