4 Blaast de bazuin in de nieuwe maan, ter bestemder tijd, op onzen feestdag.