2 Zingt vrolijk Gode, onze Sterkte; juicht den God van Jakob.