5 Want dit is een inzetting in Israel, een recht van den God Jakobs.