1 Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden der goden;