11 Die verdelgd zijn te Endor; zij zijn geworden tot drek der aarde.