13 Die zeiden: Laat ons de schone woningen Gods voor ons in erfelijke bezitting nemen.