10 Doe hun als Midian, als Sisera, als Jabin aan de beek Kison;