17 Maak hun aangezicht vol schande, opdat zij, o HEERE! Uw Naam zoeken.