16 Vervolg hen alzo met Uw onweder, en verschrik hen met Uw draaiwind.