15 Gelijk het vuur een woud verbrandt, en gelijk de vlam de bergen aansteekt;