6 Want zij hebben in het hart te zamen geraadslaagd; tegen U hebben zij een verbond gemaakt;