7 De tenten van Edom en der Ismaelieten, Moab en de Hagarenen;